💘TỔNG NGÂN SÁCH DỰ TÍNH : 1 tỷ 200 triệu đồng
PHONG CÁCH HIỆN ĐẠI VỚI HÌNH KHỐI RÕ RÀNG. VẬT LIỆU HOÀN THIỆN MỚI THÂN THIÊN VỚI MÔI TRƯỜNG, ĐỘ BỀN THEO NĂM THÁNG . RẤT CÂN ĐỐI VÀ HÀI HÒA CHO TỔNG THỂ NGÔI NHÀ.
 GIA CHỦ RẤT ƯNG VỚI MẪU THIẾT KẾ NÀY CỦA CHÚNG TÔI. CÒN BẠN THÌ SAO? HÃY CÙNG CHÚNG TÔI TẠO NÊN KHÔNG GIAN SỐNG TUYỆT VỜI NHÉ.

💘TỔNG NGÂN SÁCH DỰ TÍNH : 1 tỷ 200 triệu đồng ⛔PHONG CÁCH HIỆN ĐẠI VỚI HÌNH KHỐI RÕ RÀNG. VẬT LIỆU HOÀN THIỆN MỚI THÂN THIÊN VỚI MÔI TRƯỜNG, ĐỘ BỀN THEO NĂM THÁNG . RẤT CÂN ĐỐI VÀ HÀI HÒA CHO TỔNG THỂ NGÔI NHÀ. ⛔ GIA CHỦ RẤT ƯNG VỚI MẪU THIẾT KẾ […]